Hospicjum to też Życie :: Hospicja w Polsce - Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.  
mapa
Fundacja Hospicyjna
Lubię Pomagać
Poznaj Partnerów Projekt Więźniowie Forum wolontariatu pomóż nam pomagać forum napisz pożegnanie
1 procent
Umierać po ludzku
Hospicja w Polsce - lubuskie

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. (Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.)
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
tel.: (095) 728 22 25, faks: (095) 728 22 25
Status prawny: Osoba prawna - Stowarzyszenie (KRS 0000026814)
Numer konta: 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
Obszar działania: Obszar województwa lubuskiego i województw graniczących z woj. lubuskim.
Zakres działalności:
Udzielamy świadczeń w Oddziale Stacjonarnym, Hospicjum Domowym i Dziecięcym, Dziale Dziennego Pobytu, Dziale Rehabilitacji oraz od 1 lipca 2010r. w Poradni Psychologicznej.
Dodatkowe informacje:
 • Organizacja pożytku publicznego
 • Członkowstwo w Forum Hospicjów Polskich
 • Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
 • Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
 • Towarzyszenie osieroconym
Historia hospicjum:

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. powstało  w 1993r. Status NZOZ uzyskaliśmy w roku 1995, od kiedy to stopniowo poszerzaliśmy swoją działalność.


Istniejemy, aby nieść pomoc chorym na chorobę nowotworową (w tym dzieciom), osobom niepełnosprawnym oraz samotnym.

Szeroko zakreślona działalność jest możliwa, dzięki posiadaniu własnej bazy lokalowej z windą osobową,  wyposażonej także w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, własne środki transportu oraz dzięki dysponowaniu kadrą właściwą do prowadzenia placówki, świadczącej usługi medyczne.


Wieloletni okres naszej posługi chorym wspierany jest przez instytucje rządowe i samorządowe, a nade wszystko przez darczyńców indywidualnych i firmy prywatne. Wspomniane wsparcie konkretyzowało się w przychylnych  idei hospicyjnej decyzjach, wsparciem rzeczowym i finansowym. Na uwagę zasługuje fakt bardzo dobrze układającej się współpracy z mediami, szkołami – począwszy od szkół gimnazjalnych do studentów szkół wyższych. Prelekcje,  pogadanki, odczyty, konferencje, spotkania modlitewne, zbiórki publiczne, to tylko niektóre z form szerzenia idei hospicyjnej i uwrażliwiania środowiska lokalnego na potrzeby ludzi dotkniętych chorobą nowotworową, które realizowaliśmy w czasie minionym i obecnie. Zgodnie z zasadami hospicyjnymi nasi podopieczni ogarnięci są pomocą medyczną, prawną, duchową, psychologiczną i socjalną, a w lipcu 2009r. otwarta została świetlica dla dzieci osieroconych.. Dzięki posiadaniu takich możliwości mogliśmy w roku 2009 przyjść z pomocą : • w Hospicjum Stacjonarnym  - 259 chorym

 • w Hospicjum Domowym  - 409 pacjentom

 • w Dziale Rehabilitacji   - 2.836 chorym

 • w Poradni Medycyny Paliatywnej - 193 pacjentom

 • w Hospicjum Dziecięcym  - 5 dzieciom

 • w Dziale Dziennego Pobytu dziennie - 30 podopiecznym


Podane liczby zawierają w sobie przede wszystkim konkretną osobę, której udało się nam odebrać, bądź zminimalizować ból i wyrwać z poczucia izolacji i osamotnienia w cierpieniu, podnieść jakość życia chorego, wesprzeć rodzinę i bliskie jej środowisko w przeżywanym dramacie utraty bliskiej osoby – uwrażliwić ludzkie serca na godność człowieka i danego mu życia oraz konieczność bycia dla siebie wzajemnym darem w przeżywanym człowieczeństwie.


Szczególnym wydarzeniem dla naszego Hospicjum było wydanie przez Wydawnictwo ZNAK w roku 2006, nowej książki autorstwa Jana Grzegorczyka „ NIEBO DLA AKROBATY”, która napisana została z talentem literackim, wrażliwością i poczuciem humoru, a nade wszystko ze znawstwem opowiadania.  Kanwą tej książki są historie i postaci, które wydarzyły się na przestrzeni kilku lat naszego istnienia i stała się dla wielu osób inspiracją do podjęcia trudu wolontariatu hospicyjnego.


Zdjęcia

Zdjęcia: br. Paweł Gondek OFMCap

Redakcja portalu www.hospicja.pl nie ponosi odpowiedzialności karnej ani cywilnej za informacje podawane przez hospicja. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do edytowania tych informacji.
sklepik
sklepik

IQ PL Sp. z o.o.

Pallipedia
POLECAMY
AKCJE
BIBLIOTEKA
dobra nowina
EXTRA
SONDA
Prawda czy nadzieja
Czy pytającemu o swój stan zdrowia umierającemu człowiekowi należy mówić prawdę?
Raczej tak lub zdecydowanie tak. Utrzymywanie chorego w niewiedzy przynosi więcej szkód niż korzyści.
Raczej nie lub zdecydowanie nie. Prawda zabija nadzieję, a ta jest ważniejsza od prawdy.
Zobacz wyniki
Siepomaga
Voices for Hospices
   Krajowy Duszpasterz Hospicjów Fundacja Hospicyjna
zachodnio-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląkie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskie Znajdź hospicjum