Prawa człowieka umierającego

Umierający człowiek ma prawo do:

  1. Naturalnej, godnej i świadomej śmierci.
  2. Umierania we własnym domu, a jeśli to niemożliwe – nie w izolacji i w osamotnieniu.
  3. Rzetelnej informacji o stanie swego zdrowia i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby.
  4. Zwalczania fizycznego bólu i innych dolegliwości.
  5. Troski i pielęgnacji z poszanowaniem jego ludzkiej godności.
  6. Otwartego wyrażania swoich uczuć, zwłaszcza na temat cierpienia i śmierci.
  7. Swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi.
  8. Pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego zgodnego ze swymi przekonaniami.
  9. Niezgody na uporczywą terapię przedłużającą umieranie.
  10. Zapewnienia należnego szacunku dla swojego ciała po śmierci.

Na podstawie: Prawa człowieka umierającego, w: W. Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007; Carta dei Diritti del Morente, Fondazione Floriani, Mediolan 1997.