Opieka nad chorym dzieckiem - film

Opieka w domu - przygotowanie pokoju dla chorego dziecka

 

Opieka w domu - pielęgnacja chorego dziecka

 

Opieka w domu - walka z następstwami długotrwałego leżenia

 

Opieka w domu - towarzyszenie choremu dziecku