Co to jest hospicjum dla dzieci?

Hospicjum dla dzieci to właściwie nie miejsce, a raczej wieloaspektowy program opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem. Celem tej formy opieki jest wszechstronna pomoc dziecku i jego rodzinie. Obejmuje ona aktywne i całościowe podejście uwzględniające fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe potrzeby dziecka i jego rodziny, skupiając się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. W hospicjum dziecięcym celem jest leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieka w czasie umierania i w okresie żałoby. Hospicjum dziecięce świadczy opiekę w formie domowej (hospicjum domowe) i stacjonarnej (hospicjum stacjonarne).