Kto jest kim w hospicjum?

Zespół opieki paliatywno-hospicyjnej składa się z osób, których celem jest zapewnienie choremu maksymalnego możliwego komfortu w sferze fizycznej, emocjonalnej, duchowej i społecznej.

W hospicjum dla dzieci pracują specjaliści różnych profesji. Praca każdego z nich jest niezwykle istotna, by możliwa była sprawna opieka nad chorym dzieckiem. Wśród członków zespołu pediatrycznej opieki paliatywno-hospicyjnej są:

  • lekarz – specjalista medycyny paliatywnej, anestezjolog, pediatra, specjalista neurologii dziecięcej. Lekarz decyduje o wdrożeniu i zmianach w stosowanym leczeniu objawowym, skierowaniu dziecka na rehabilitację, czy – jeśli to konieczne – do placówki szpitalnej;
  • pielęgniarka – zajmuje się realizacją zaleconego przez lekarza planu terapii, koordynuje opiekę fizyczną. Udziela choremu i jego rodzinie wsparcia i informacji na temat opieki. To z pielęgniarkami rodzice mają najczęstszy kontakt, do nich dzwonią w pilnych sprawach;
  • psycholog – zajmuje się bieżącym wsparciem chorych dzieci i ich rodzin; niekiedy prowadzi też grupy wsparcia dla rodzin przeżywających żałobę;
  • rehabilitant – w miarę potrzeb i możliwości chorego dziecka przeprowadza gimnastykę ruchową i oddechową oraz masaże, które oprócz działania przeciwbólowego mają przede wszystkim podnieść jakość życia chorego;
  • farmaceuta – czuwa nad dystrybucją leków w hospicyjnej aptece;
  • pracownik socjalny – udziela potrzebnego w danym momencie wsparcia w kwestiach socjalnych, np. informuje rodzinę chorego dziecka o możliwych do uzyskania świadczeniach, pomaga w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów rentowych, stworzeniu wniosku o podwyższenie stopnia inwalidztwa z racji postępującej choroby, czy też o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego na dziecko. Jeżeli zaistnieje taka konieczność pomoże również w napisaniu pism, podań, odwołań od decyzji różnych instytucji;
  • wolontariusz – osoba nieodpłatnie pomagająca pracownikom, chorym i ich rodzinom. Warto korzystać z ich wsparcia. O wolontariacie więcej tutaj;
  • duchowny – oferuje pomoc osobom, które potrzebują wsparcia religijnego lub duchowego