Kto może skorzystać z opieki hospicjum dla dzieci?

Z pediatrycznej opieki paliatywno-hospicyjnej mogą skorzystać:

  • dzieci cierpiące z powodu nieuleczalnej choroby prowadzącej do przedwczesnej śmierci (life-limiting disease) definiowanej jako choroba, w przypadku której nie ma racjonalnej nadziei na wyleczenie i zwykle następuje przedwczesna śmierć, choć niekoniecznie w bezpośredniej perspektywie czasowej;
  • dzieci cierpiące z powodu nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu (life-threatening disease) definowanej jako choroba, w przypadku której występuje dużo ryzyko przedwczesnej śmierci, choć nie wyklucza się możliwości długoterminowego przeżycia i osiągnięcia przez dziecko wieku dorosłego.

Choroby te można podzielić na cztery grupy:

  • nieuleczalne choroby zagrażające życiu, w których istnieje prawdopodobieństwo wyleczenia, ale jednocześnie duże ryzyko niepowodzenia (np. choroby nowotworowe, niewydolność narządowa – serca, nerek, wątroby, ciężkie infekcje);
  • choroby wymagające długotrwałych okresów intensywnej terapii, której celem jest przedłużenie życia, przy czym ryzyko przedwczesnej śmierci nadal jest istotne (np. mukowiscydoza, HIV/AIDS, schorzenia naczyniowo-sercowe, skrajne wcześniactwo);
  • postępujące schorzenia, w przypadku których nie ma możliwości wyleczenia. Po diagnozie możliwe jest wyłącznie leczenie paliatywne (np. choroby nerwowo-mięśniowe, neurodegeneracyjne, postępujące schorzenia metaboliczne, nieprawidłowości chromosomalne, zaawansowana przerzutowa choroba nowotworowa);
  • nieodwracalne i niepostępujące schorzenia współistniejące z ciężką niepełnosprawnością istotnie zwiększającą ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych (np. ciężkie mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia genetyczne, wrodzone deformacje, uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego).

Dokładny wykaz chorób kwalifikujących się do opieki hospicyjnej znajdziesz tutaj.