Czy pobyt w hospicjum jest odpłatny?

Jeśli chory przebywa w hospicjum dysponującym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), jego pobyt jest bezpłatny. Koszty leczenia pokrywają środki przekazane przez NFZ oraz zdobyte przez placówkę podczas akcji charytatywnych i od sponsorów.

Pamiętaj!

Pacjent w hospicjum stacjonarnym nie ponosi żadnych opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w opiece paliatywnej. Chory objęty opieką hospicjum domowego ponosi odpłatność za leki i środki pomocnicze.