Jakie dokumenty są potrzebne?

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający, że leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
  2. Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.
  3. Oświadczenie, w którym chory lub (w przypadku niezdolności chorego do wyrażania swojej woli) opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym wyraża zgodę na przebywanie pod opieką hospicjum.

Niekiedy, w uzasadnionych przypadkach, pacjenta może zgłosić:

  • on sam;
  • inny pracownik opieki zdrowotnej;
  • rodzina chorego;
  • inne osoby.