Kto jest kim w hospicjum?

Zespół opieki paliatywno-hospicyjnej składa się z osób, których celem jest zapewnienie choremu maksymalnego, możliwego komfortu, również w sferze duchowej.

W hospicjum pracują osoby różnych profesji, praca każdej z nich jest niezwykle istotna, by możliwa była sprawna opieka nad chorym. Wśród członków zespołu opieki paliatywno-hospicyjnej są:

  • lekarz – najczęściej specjalista medycyny paliatywnej, decyduje o wdrożeniu i zmianach w stosowanym leczeniu objawowym, skierowaniu chorego na rehabilitację, czy – jeśli to konieczne – do placówki szpitalnej na dodatkowe leczenie paliatywne (np. naświetlania, których celem ma być ograniczenie dolegliwości bólowych);
  • pielęgniarki – zajmują się realizacją zaleconego przez lekarza planu terapii, koordynują opiekę fizyczną, monitorują stan chorego, by sprawnie zareagować w chwili wystąpienia niepokojących objawów, dbają o dostarczenie choremu leków, wyposażenia medycznego. Udzielają choremu i jego rodzinie wsparcia i informacji na temat opieki;
  • psycholog – zajmuje się bieżącym wsparciem chorych. Stale współpracuje z rodzinami potrzebującymi pomocy psychologicznej; niekiedy prowadzi też grupy wsparcia dla osób osieroconych, przeżywających żałobę;
  • rehabilitant – w miarę potrzeb i możliwości chorego przeprowadza gimnastykę ruchową i oddechową oraz masaże, które oprócz wpływu przeciwbólowego mają przede wszystkim podnieść jakość życia chorego;
  • farmaceuta – czuwający nad dystrybucją leków w hospicyjnej aptece;
  • pracownik socjalny – udziela potrzebnego w danym momencie wsparcia w kwestiach socjalnych, np. informuje chorego i jego rodzinę o możliwych do uzyskania świadczeniach, pomaga w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów rentowych, stworzeniu wniosku o podwyższenie stopnia inwalidztwa z racji postępującej choroby, czy też o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, pracownik socjalny pomoże również w napisaniu pism, podań, odwołań od decyzji różnych instytucji;
  • wolontariusze – są to osoby nieodpłatnie dzielące się swoim czasem. Jest to cenna pomoc dla pracowników, chorych i ich rodzin. Warto korzystać z ich wsparcia. O wolontariacie więcej tutaj;
  • duchowny – jeśli jesteś osobą wierzącą, możesz skorzystać ze wsparcia duchownego.